Čítanie kníh je veľmi obľúbenou relaxačnou aktivitou. Avšak okrem toho, že vieme pri tejto aktivite zrelaxovať, má to pre nás aj veľký edukačný význam. Čítaním kníh si prehlbujeme slovnú zásobu, vizuálne sa stretávame s jazykom a učíme sa presnú skladbu viet.

Práve preto by sme na čítanie kníh mali klásť dôraz najmä u malých detí. Môže im to veľmi pomôcť vo vnímaní jazyka a taktiež aj formovaní myslenia, slovnej zásoby a správnej formulácii viet. Avšak motivovať deti k čítaniu je často veľmi náročné a nie priveľmi efektívne. Ako teda docieliť aby deti čítali s radosťou a našli kúzlo kníh?

Ukážte deťom kúzlo kníh

čítanie

Deti milujú rozprávky, ktoré sa končia vždy víťazstvom dobra nad zlom. Pokiaľ chceme deti motivovať k čítaniu je dôležité ukázať im, že rozprávkové knihy predstavujú úžasný spôsob vytvorenia vlastnej rozprávky. Vďaka použitiu fantázie môže totiž každá rozprávka byť v očiach každého dieťaťa úplne iné a to je na tom to výnimočné.

Veľmi dobré je pokiaľ vzťah detí s knihou budete pestovať už od útleho detstva. Môžete tak robiť tým, že budete deťom čítať pred spaním. Veľmi dôležité však je aj to aby deti videli knihu vo vašich rukách. Deti sa totiž vo všetkých aktivitách chcú podobať na svojich rodičov a napodobňovať ich.

Práve preto pokiaľ deti uvidia váš vzťah s knihou a vaše pocity pri jej čítaní, je väčšia pravdepodobnosť, že si vytvoria k literatúre pozitívny vzťah. Dôležité je tiež nerobiť žiadne kroky nútene. Tiež je dôležité dať deťom možnosť vybrať si literatúru podľa vlastných preferencií a naučiť ich chodiť do knižnice.

Nadobudnú pocit zodpovednosti pri výpožičke a taktiež si požičajú tie knihy, ktoré ich zaujmú. Treba deťom tiež ukázať ako si spraviť čas na kvalitnú literatúru a ako sa o knihy starať. Takéto drobnosti môžu mať pre vzťah detí s literatúrou veľký vplyv.

Aké knihy sú vhodné pre deti?

Výber kníh pre detí nemusí byť veľmi náročný. Nahliadať by ste mali predovšetkým na vek dieťaťa. Malé deti majú najradšej knihy, ktoré majú veľa obrázkov. Treba na to brať ohľad a vyberať knihy, ktoré pre nich sú zaujímavé a pútavé.

knižnica pre deti

Čo sa týka starších detí treba nechať výber kníh prevažne na nich, ale vždy treba kontrolovať, či neobsahujú obsah nevhodný pre deti. Deti však prirodzene utiekajú skôr ku detským príbehom a rozprávkam.

Je veľmi dobré pokiaľ deti naučíte chodiť do knižnice a tým sa naučia si knihy vyberať sami. Tiež nadobudnú zodpovednosť pri ich vracaní. Avšak je tiež pravda, že knižnice majú obmedzený výber kníh. Knihy môžete nakupovať v kníhkupectvách a aj online. Široký výber kníh môžete napríklad na stránkach Bux.sk.

Pri nákupe na tejto internetovej lokalite máte k jednotlivým knihám dostupné aj recenzie. Literatúra pre deti je tu tiež rozdelená podľa veku, vďaka čomu si môžete spraviť lepší prehľad o vhodnej literatúre pre vaše dieťa. Nezabudnite tiež, že pri nákupe môžete využiť Bux zľavy.