Afirmácie slúžia na opakovanie a utvrdzovanie si myšlienok, ktoré si chceme do života priniesť. Veľa ľudí je v súčasnosti nastavených negatívne a vníma život skôr v negatívnom svetle. Pokiaľ chceme vnímať životnú pozitivitu je nesmierne dôležité, aby sme zmenili svoj uhol pohľadu. V tomto zmysle môžu byť nesmierne nápomocné práve afirmácie. Tieto výroky si totiž opakujeme na každodennej báze, čím sa nám dostanú do povedomia.

Na základe toho potom vieme pracovať na rôznych oblastiach nášho života a docieliť nielen zdravý nadhľad a pozitívny prístup, ale často si aj privolať kladné okolnosti. Afirmácie majú pre našu myseľ veľkú moc a môžu nám dokázať kompletne zmeniť náhľad na život. Skúste si s nami pravidelne opakovať niektoré afirmácie a docieliť tak posun vo vašom živote napríklad v oblasti sebalásky, zdravia, odpustenia, či peňazí.

Afirmácie na každý deň

Každý deň som lepší a lepší

Človek potrebuje vo svojom živote vidieť zmysel a potrebuje vidieť zlepšenia. Afirmáciou Každý deň som lepší a lepší si môžete privodiť úspech v rôznych smeroch. Na psychiku má táto afirmácia veľký vplyv – dokážeme si tak do podvedomia vložiť myšlienky o našich schopnostiach a všetko sa pre nás stane možné. Niekedy je totiž základným obmedzujúcim faktorom práve naša psychika, ktorá nám nedovolí robiť veľké množstvo rozhodnutí na základe zaužívaných spoločenských vzorcov.

Mám všetko pod kontrolou

Mať veci pod kontrolou je pre niektorých ľudí nesmierne podstatné a takmer životne dôležité. Aj keď je niekedy oslobodzujúce konať spontánne, dospelý život si vyžaduje mať veci dostatočne pod kontrolou. Ak máte náročné zamestnanie a chcete viesť harmonický rodinný život, kontrola vám môže pomôcť zosúladiť všetky vaše aktivity. Afirmácia Mám všetko pod kontrolou uvoľňuje od stresu a dodáva pocit samostatnosti a zodpovednosti.

Všetko stíham

Dnešná uponáhľaná doba obsahuje stresové situácie a množstvo povinností. Za deň chceme stihnúť pracovné povinnosti, čas s rodinou a venovať sa aj svojmu zdraviu, či priateľom. Afirmácia Všetko stíham slúži na redukciu stresu a upokojenie najmä počas hektických dní. Neprogramujte si myseľ na neustály pracovný kolobeh, radšej si povedzte, že všetko stíhate a vyriešte vaše záležitosti s chladnou hlavou.

Afirmácie

Afirmácie na sebalásku

Som dosť…

Veľa ľudí v sebe prechováva pocitu nedostatku. Nie som dosť bohatý, nie som dosť pekný, nie som dosť úspešný. Ako sa pri tom definuje slovo dosť? Pre každého to predsa môže znamenať niečo úplne iné. Pre prijatie seba samého takého aký ste si môžete opakovať afirmácie v znení Som dosť atraktívny, pracovitý, nápomocný a podobne. Takéto afirmácie vedú k prijatiu vašej osobnosti a formovaniu citu sebalásky.

Zaslúžim si lásku

Sebaláska ako cit je v poslednej dobe v centre pozornosti. Veľa ľudí totiž bojuje so svojou osobnosťou, necíti sa komfortne vo svojom tele a nedokáže k svojej osobe pociťovať príjemné emócie. Pritom práve sebaláska je základom pre budovanie kariéry, vzťahov, či duševného pokoja. Afirmácia Zaslúžim si lásku upevňuje vaše presvedčenie, že ste dostatočne dobrý pre prijímanie bezpodmienečnej lásky.

Odpúšťam si

Ak ste uväznený v minulosti a neviete si odpustiť ohľadom vášho predchádzajúceho správania je ideálne používať afirmáciu Odpúšťam si. Je skvelou metódou na vyrovnanie sa s minulosťou a poskytuje priestor pre urovnanie si vzťahu s vašou osobou. Je dôležité odpustiť si a uvedomiť si, že osobnosť sa neustále vyvíja. Pobyt v minulosti vás oberá o všetky tie krásne momenty prítomného života a rovnako vás oddiali od lásky k sebe samému.

Afirmácie hojnosti

Mám všetko čo potrebujem

Konzumný spôsob života nás učí, že neexistuje hojnosť. Nikdy predsa nemôžeme mať dostatok, pretože by sme prestali nakupovať. Uvedomením si hojnosti sa však nemení len naše nákupné správanie, ale otvorí sa v našom srdci aj pocit vďačnosti. Keď pocítite hojnosť okolo seba a budete si ju pravidelne pripomínať, otvoríte svojmu vnútru cestu k vďačnosti a prežívanou prítomného okamihu. Afirmáciu si opakujte zakaždým, keď si spomeniete, aby ste si vždy pripomenuli hojnosť vo vašom živote.

Ďakujem za všetko čo mám

Aj keď sa táto afirmácia môže považovať už priamo za afirmáciu vďačnosti, je priamo napojená na hojnosť. Len keď si uvedomíte hojnosť vo vašom živote môžete plne precítiť aj vďačnosť. Zaleje vás pritom vlna pozitívnej energie, ktorá je nenahraditeľná.

Afirmácie na zdravie

Afirmácie pre zdravie si môžete prezrieť aj prostredníctvom nasledujúce videa:

Afirmácie na peniaze

Mám toľko peňazí, koľko potrebujem

Ak máte štandardný príjem, ktorý vám umožňuje žiť pohodlný život, no napriek tomu sa necítite dosť, môžete vyskúšať túto afirmáciu. Snaží sa vybudovať pozitívny vzťah s financiami a vnímať ich v pozitívnom zmysle. Aj napriek tomu, že sú spoločnosťou vnímané skôr negatívne, umožňujú nám robiť aj pozitívne veci. Treba si len uvedomiť, že máme dosť – hojnosť a vďačnosť sa vďaka tomu naplno prejavia v našom živote.

Môj príjem sa neustále zvyšuje

Ak máte problémy s príjmom, môžete skúsiť afirmáciu Môj príjem sa neustále zvyšuje. Do života si tak môžete priniesť zaujímavé zmeny a tiež sa pozerať na financie s nadhľadom.

Môj príjem neurčuje moju hodnotu

Ani workoholizmus nie je pre naše telo prirodzený. Ak máte problémy s tým, že vaša produktivita a príjem pre vás určuje vašu hodnotu, tak to v mysli nemáte nastavené správne. Každá bytosť je samotne hodnotná a môže urobiť veľa pozitívneho aj bez akejkoľvek pracovnej pozície, či akéhokoľvek príjmu. Touto afirmáciu sa učíte oceniť vaše prednosti a vidieť pozitívne vašu osobnosť aj mimo práce a financií.

Autosugescia pre vaše pozitívne ráno: